Trädgårdsmästaryrket har egentligen alltid handlat om samma sak, nämligen att arbeta med växter i människans tjänst. Växter är en av de viktigaste beståndsdelarna i en trädgård, oavsett om denna är stor eller liten, privat eller offentlig eller hur den skall användas. För att kunna skapa och sköta en trädgårdsanläggning på ett tillfredsställande sätt är det därför viktigt för en trädgårdsmästare att ha goda växtkunskaper.

Trädgårdsmästare

Vill du uppleva naturen och arbeta med att förvalta en av våra mest livsviktiga naturresurser? Väljer du att bli trädgårdsmästare så väljer du också en framtidsbransch.

Framtid

Du kan välja en rad olika områden i ditt kommande arbetsliv. Allt ifrån skötsel och vård av skog, samhällets nyttjande av råvaror, virke, planläggare för exempelvis trädgårdsföretag!! Utbildningen innehåller bara praktik

Trädgårdspraktik

På grund av omständigheter finns tyvärr inte kurstillfällen nuförtiden.