Välkommen till Gröna Bussen AB

Gröna Bussen AB är ett av Stockhoms mer kända byggbolag. Ett flertal av kunderna har valt att anlita oss i mer än tio år. Vi startade vår verksamhet som enskild firma 2007 men ombildade tre år senare till vårat nuvarande Aktiebolag. En förklaring till de långa kundrelationerna är företagets satsning på kvalitet och uppföljning. Vi arbetar med kvalitet och välutbildad personal som är engagerad i sitt yrke. Detta gör att vi kan garantera en hög kvalitet och effektivt utnyttjande av tiden hos kund vilket i sin tur ger kunden mycket för pengarna.

Vi har funnits i branschen sedan 2007 och vilket gör att vi är välkända i Stockholm. Många av de nya kundkontakter vi får erhålls genom rekommendationer från befintliga kunder vilket känns mycket bra. Gröna Bussen AB är mån om miljön och har arbetat mycket med att de kemikalier vi använder är miljöanpassade och att redskap/maskiner håller hög standard och är ergonomiskt rätt utformade. Vi är naturligtvis ansvarsförsäkrade och innehar F-skattesedel.