Dränering och isolering av källarvägg

Utvändig isolering ger den varmaste och torraste källarväggen. Det är viktigt att materialet är dränerande och diffusionsöppet så att vatten och fukt kan transporteras bort utan hinder. Dränisol är en cellplastskiva speciellt avsedd för dränering, fukt- och värmeisolering av källaryttervägg.